Odlomak

Potreba za električnom I toplotnom energijom je velika. Sve što je veći broj stanovnika na Zemlji,to su veće potrebe ova dva proizvoda. Postrojenja koja proizvode kombinovanu električnu I toplotnu energiju nazivaju se TERMO-TOPLANE ELEKTRANE.

U ovom seminarskom će biti opisano sve što se tiče TE-TO,onda opasnosti I štetnosti koje se nalaze na radnim mestima u TE-TO Novi Sad,gubitci I izdatci koje je preduzeće imalo u predhodnoj godini,kao I mere zaštite od tih štetnosti I oprema koja se koristi na radnim mestima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari