Odlomak

Teorija dijaloga je interdisciplinarna studija o tome kako zaključci mogu biti podržani ili potkopani premisama putem logičkog zaključivanja. Sa istorijskim poreklom u logici, dijalektici i retorici, teorija argumentacije uključuje umetnost i nauku građanske debate, dijaloga, razgovora i ubeđivanja. Proučava pravila zaključivanja, logiku i proceduralna pravila u veštačkim i stvarnim okruženjima.
Dijalog uključuje različite oblike argumentacije kao što su razmatranje i pregovaranje koji se tiču zajedničkih procedura donošenja odluka. Takođe obuhvata eristički dijalog, granu društvene debate u kojoj je pobeda nad protivnikom primarni cilj, i didaktički dijalog koji se koristi u nastavi. Ova disciplina takođe proučava sredstva pomoću kojih ljudi mogu da izraze i racionalno reše ili bar upravljaju svojim neslaganjima.
Dijalog je svakodnevna pojava, na primer u javnoj raspravi, nauci i pravu. Na primer u zakonu, na sudovima od strane sudije, stranaka i tužioca, u izvođenju i testiranju valjanosti dokaza. Stručnjaci za argumentaciju proučavaju post hoc racionalizacije pomoću kojih organizacioni akteri pokušavaju da opravdaju odluke koje su doneli iracionalno. Dijalog je jedan od četiri retorička načina, zajedno sa izlaganjem, opisom i naracijom.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Komentari

Click to access the login or register cheese