Odlomak

Procesi globalizacije su istakli značaj masovnog komunicranja. Poslovanje je sada obeleženo zahtevima za koordinacijom, komunikacijom i timskim radom.

Marketing koncept se može primeniti putem različitih vrsta medija. Preduzeće koje želi da izvrši neku marketinšku aktivnost to može učiniti na razne načine.

Komunikacioni mediji, kanali tržišnog komuniciranja imaju brojne prednosti i nedostatke, pa je bitno da marketing odeljenje kompanije spozna koji su to najbitniji mediji kojima treba da se posveti pažnja.

Internet je u potpunosti doprineo razvoju elektronsih medija. Primena Interneta je donela brojne novosti tako da je došlo do stvaranja potpuno drugačijeg ambijenta marketing komuniciranja. U vezi sa tim, posebno je bitno proučiti marketing odnose sa medijima što je i predmet ovog rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Marketing u sportu -
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Marketing/PR
  • Srbija,  Beograd,  --- Srbija | Beograd ---   Fakultet za sport Tesla Union

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese