Odlomak

Децембра 2000. године на састанку Европског савета у Ници дошло је до политичког решења проблема питања учествовања радника у управљању, чиме је отклоњена последња препрека да октобра 2001. године Европски савет усвоји текст Уредбе о Статуту Европске компаније.Овоме је претходила и расправа на састанку Европског савета у Лисабону марта 2000. године када је постављен циљ да се у Европи оствари најкомпетитивнија глобална економија до 2010. године. Као део програма за остварење тог циља сачињени су бројни предлози у сфери компанијског и права финансијских услуга.Притом се водило рачуна о конкурентским тржиштима, пре свега САД, али и глобализацији јефтиних економија у развоју. Постављен је и циљ остварење јединственог тржишта капитала до 2005. године кроз План за финансијске услуге (Financial Services Action Plan, 1999), а предлози регулативе за Европску компанију, Десете, Тринаесте и Четрнаесте Директиве биле су део тог плана.
Током неколико година након овог Плана испуњени су циљеви у области компанијског статусног права скоро у потпуности и донети су сви предвиђени документи (Уредба о Статуту Европске компаније и Директива о положају запослених, Директива о прекограничним спајањима друштава капитала и Директива о понуди за преузимање), осим Директиве која је требало да регулише прекограничну промену седишта друштава.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Istorija

Više u Menadžment

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari