Odlomak

Tema mog seminarskog rada jeste Šestojanuarska diktatura, tačnije njen sistem i njeni korijeni odnosno historijski osvrt. Prije svega, cilj ovog rada jeste da dam najvažnije karakteristike diktature i da na najkraći način ukažem na njenu historiju.

Šestojanuarska diktatura je višegodišnji period diktature u Kraljevini Jugoslaciji koji je započeo 6.1.1929.godine kada je kralj Aleksandar I Karađorđević raspustio Narodnu skuoštinu i zabranio rad svih političkih stranaka, sindikata, političke skupove i uveo cenzuru odnosno proglasio ideologiju integralnog jugoslavenstva i državio promijenio ime u Kraljevina Jugoslavija.

Metoda koju sam koristila prilikom izrade seminarskog rada je metoda deskripcije. Pokušala sam na što jednostavniji način da objasnim i iznesem činjenice koje su uticale na Šestojanuarsku diktaturu.

Šestojanuarska diktatura

2.1.Kralj Aleksandar i suspendovanje Ustava

Šestog januara 1929. kralj Aleksandar je zaveo apsolutističku vlast suspendovanjem Ustava, izričitom zabranom stranaka i udruženja koja su nosila plemensko i vjersko oblježje, ukidanjem samouprave. Raspustio je Narodnu skupštinu i za predsjednika vlade doveo generala Petra Živkovića. U kraljevoj Proklamaciji narodu ovaj državni udar je opravdan „najvišim narodnim i državnim interesima i njihovom budućnošću”.

Za Aleksandra je bio nastupio čas kada između njega i naroda više nije moglo niti je smjelo da bude posrednika. On je isticao da su njegovi napori i strpljenje u prošlosti bili uzaludni i da se njegove nade u evoluciju unutrašnjeg političkog života nisu ispunile.

Parlamentarizam je zloupotrebljavan od ljudi „zaslepljenih političkim strastima” u tolikoj meri da je postao smetnja za „plodni rad” u državi, izazivajući nezdravo političko stanje i škodeći ugledu zemlje. Posle junskog atentata u Narodnoj skupštini pokolebala se vera u korist te ustanove, a sporazumi između stranaka i političara postali su nemogući. Parlamentarizam, namesto da razvija duh narodnog i državnog jedinstva, počeo je da dovodi do političkog rasula i narodnog razjedinjavanja. 1

Proklamujući svoju obavezu da čuva narodno jedinstvo, državnu celinu, kralj je rešio da „leka tome zlu” ne traži u parlamentarnim promenama vlada i izborima, nego u „novim metodama rada” i „krčenju novih puteva”, obećavajući da mu je jedini cilj da u što kraćem vremenu ostvari „onu državnu upravu i ono državno uređenje koje će najbolje odgovarati opštim narodnim potrebama i državnim interesima”.

1 Grgić, S., Neki aspekti poimanja diktature kralja Aleksandra I. Karađorđevića, naučni članak, Radovi, Zavod za hrvatsku povijest, 2009.

Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi, donijet istog dana kad i Proklamacija, utvrdio je da je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nasljedna monarhija, a da je kralj nosilac cjelokupne vlasti u zemlji, zapovjednik vojne sile, posebno nosilac zakonodavne vlasti kao donosilac i proglasivač zakona.1 Deklaracija vlade Petra Zivkovića je dopunjavala šestojanuarski program navodno obećavajući brigu režima za otklanjanje privrednih i socijalnih nevolja naroda, zavođenje discipline u državnoj upravi i izjednačavanje zakonodavstva u cijeloj državi.

Historiografska ocjena o diktaturi kao da pogađa u jedan bitni vid njene suštine vezane za ličnu vlast i njeno ostvarivanje. Šestojanuarski akt je bio samo prirodna završnica višegodišnjih procesa koji su doveli do toga da se Kraljevina SHS približila ,iskonskom tipu monarhije’, sa kraljem na čelu u svojstvu neograničenog vladara države, koji je proglašen za jedinog subjekta suvereniteta. Izvršno – pravni aparat je bio strogo centralizovan i vertikalno subordiniran, a vlada, kojoj je kralj nekoliko puta lično predsjedavao dobija ulogu svojevrsne direkcije i ovlaštenja neposredno naredbodavne i nadzorne instance.2

Prelaz na otvorenu diktaturu nije bio izveden naglo, već poslije dužih priprema, o čemu je svjedočilo nekoliko činjenica, među kojima i pripremljeno zakonodavstvo, koje je stupilo na snagu objavljivanjem kraljeve Proklamacije.3 Da li je kralj na zavođenje diktature pomišljao prije skupštinskog atentata, teško je prosuditi, ali izgleda izvjesno da se za taj korak odlučio poslije junskih događaja, koji su zaprepastili i domaću i svjetsku javnost.

1 Kralj je postavljao činovnike i dodjeljivao vojne činove, a njegova ličnost je bila nepovrediva i nepodložna odgovornosti.

2 Oslanjajući se na državni aparat diktatura je ukinula sve vidove predstavničkih tijela građana

3 Banac, I., Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, Durieux, Zagreb, 1995.str.33

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Historija države i prava Prof.dr.Enes Durmišević
  • Školska godina: 2015
  • Seminarski radovi, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese