Odlomak

Međunarodni (internacionalni) drumski transport predstavlja prevoz koji se obavlja između dvije ili više država. Međunarodni drumski transport podrazumijeva da se mjesto polaska i/ili odredište pri prevozu putnika ili tereta nalazi u različitim državama. Prevoz može biti prevoz lica i prevoz stvari. Organizacija drumskog transporta predstavlja skup mjera, aktivnosti,pravila i postupaka koji omogućavaju efikasno, ekonomično i bezbjedno prenošenje (prevoženja) ljudi ili stvari sa jednog na drugo mjesto.

Pri vršenju međunarodnog transporta za ulazak na teritoriju jedne zemlje drumsko privredno vozilo mora imati posebnu dozvolu te zemlje.  Dozvole mogu biti jednokratne (jedan ulazak) ili vremenske (veći broj ulazaka). Postoje bilateralne dozvole i univerzalne dozvole CEMT.

Međunarodni drumski prevoz odvija se u skladu sa državnim i međunarodnim pravnim propisima. Radi regulisanja uslova za bavljenje međunarodnim drumskim transportom Udruženje međunarodnih drumskih autoprevoznika IRU donijelo je Konvenciju (ugovor) za međunarodni prevoz robe drumom. Konvencija CMR –  uvodi se međunarodni teretni list kao isprava koja potvrđuje postojanje ugovora o prevozu između transportera – prevoznika i pošiljaoca – komitenta. Nadzor i postupak nad drumskim prevoznim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je “Carinskom konvencijom o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR”.

Zakon o međunarodnom i međuenitetskom drumskom prevozu BiH uređuje način i uslove obavljanja prevoza putnika i roba vozilima u međunarodnom drumskom prevozu i međuentitetskom drumskom prevozu, poslovi vangabaritnog prevoza roba, inspekcijskog nadzora, carinske kontrole i obaveze plaćanja naknade za korištenje cesta. Red vožnje je akt kojim se utvrđuje naziv prevoznika, vrsta prevoza, relacija na kojoj se obavlja linijski prevoz, redoslijed stanica i njihova udaljenost od početne stanice, vrijeme polaska i dolaska za svaku stanicu, period održavanja linije, učestalost održavanja linije i rok važenja reda vožnje. Usklađivanje redova vožnje obavlja posebna komisija Ministarstva za komunikacije i transport  BiH po pravilu jedanput godišnje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Međunarodno poslovno pravo Mirza Dinarević
  • Školska godina: 2020
  • Seminarski radovi, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža,  Univerzitet za poslovne studije u Banja Luci  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese