Odlomak

 

Pravo se definiše kao jedna on novijih školskih disciplina, smatra se da je nastalo kada i država odnosno pravo je društveno istorijska tvorevina nastala na određenom ekonomsko društvenom stepenu.
Pravna nauka je društvena nauka kojoj su glavni objekti proučavanja država i pravo. Pravna nauka je izgradila sistem koji obuhvata niz posebnih pravnih nauka.

Sistem pravne nauke se može se podeliti u tri osnovne grupe:

  • grupa opšteteorijskih pravnih nauka – u njoj se izučavaju elementi koji su zajednički svim državama i svim pravnim sistemima, bez obzira na istorijsko razdoblje, geografski položaj i sl.
  • grupa istorijskopravnih nauka – proučava razvoj prava kroz istoriju
  • grupa pozitivnopravnih nauka – izučava konkretne pravne sisteme koji postoje u sadašnjosti (pozitivnopravni sistemi)

Institut prava nam omogućava način proizvodnje klase na vlasti, kao i osnovnu društvenu funkciju klasa. Definicija u knjizi1 kaže da je pravo skup društvenih normi koje donosi država radi zaštite interesa vladajuće klase i kao takvo ima prinudni karakter.
Ili drugim rečima pravo se može nazvati sistemom normi ljudskog ponašanja koje propisuje i u slučaju kršenja sankcioniše država. Pravo međutim svoje izvore ima u moralu, običajima, etici i naročito pravdi. Ovo dvojno lice prava je tema viševekovne rasprave o tome da li se pravom mogu nazvati i oni sistemi normi koje propisuje nelegitimna ili nepravedna vlast. U pravnoj teoriji i filozofiji pravo se određuje ne samo kao idealna, duhovna pojava, tj. kao skup misli, već i kao realna pojava. Realne pojave su one koje imaju i vremensku i prostornu dimenziju. Kao realna pojava, pravo je vezano za ljude i njihovu psihu, kao i za njihovo društvo.
Pravo se generalno deli na dve glavne oblasti. Krivično pravo se bavi ponašanjem koje se smatra štetnim za društveni poredak i u kojem se kriva stranka može osuditi ili kazniti. Građansko pravo se bavi rešavanjem tužbi (sporova) između pojedinaca ili organizacija

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 2 stranica
  • Poslovno pravo -
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Pravo
  • Srbija,  Srem. Mitrovica,  Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum u Sremskoj Mitrovici  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese