Odlomak

U literaturi koja se bavi međunarodnim pravom vrlo često se govori o „tri generacije prava“. Prva su ona građanska i politička (pravo na život, zabrana ropstva, mučenja…); u drugu grupu spadaju socijalna, ekonomska i kulturna (pravo na rad, obrazovanje, socijalno obezbeđenje…); dok treću generaciju prava predstavljaju takozvana „prava solidarnosti“ (pravo na ekonomski, socijalni i kulturnio razvoj, pravo na upravljanje prirodnim resursima…). Kada su u pitanju osnovna građanska i politička prava države ih obavezno obezbeđuju na osnovu međunarodnih akata, a u slučaju ugožavanja istih oštećeni subjekti imaju mogućnost obraćanja međunarodnim ili unutrašnjim sudskim ili drugim telima radi pravne zaštite. Međutim, kada su u pitanju ekonomska, socijalna i kulturna prava obaveze država su relativnije, a kršenje ovih prava je teže dokazati. I pored toga i ova prava su danas potvrđena mnogim međunarodnim dokumentima.[1]

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • RADNO PRAVO MILAN DJURIC
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese