Odlomak

Za usklađivanje i sprovođenje u delo strategije održivog razvoja, lokalne samouprave širom Evrope sve više koriste Lokalnu agendu 21. Reč je o procesu koji se sprovodi zajednički (partnerski), a cilj mu je unapređivanje kvaliteta života u lokalnim zajednicama uz istovremeno poštovanje ekoloških ograničenja.

Proces lokalne Agende je otvoren za sve koji su zainteresovani da učestvuju, jer svako ko je zainteresovan za kvalitet života u svojoj mesnoj zajednici može tome i doprineti pa bi mu se trebalo omogućiti  da to i ostvari. Lokalna agenda je plan akcija za sprovođenje ideja održivog razvoja na lokalnom nivou.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita životne sredine

Komentari