Odlomak

Čovekov genom je ukupni nasledni materijal koji se nalazi u jednoj njegovoj ćeliji. To je DNK molekul na kome se čuvaju sve informacije i instrukcije potrebne za stvaranje proteina koji vrše različite uloge u organizmu. DNK molekul se sastoji od dva lanca nukleotida (polinukleotidna lanca). Svaki nukleotid se sastoji od fosfatne grupe, šećera dezoksiriboze i jedne od četiri azotne baze: adenina, timina, citozina ili guanina. Kako bi stao u jednu našu ćeliju, DNK lanac je čvrsto spakovan pomoću proteina koje nazivamo histoni. Histoni i sama DNK mogu biti označeni razlizičitim hemijskim jedinjenjima koja kontrolišu način na koji ćelija čita svoju DNK. Ovi hemijski markeri omogućavaju da neki geni budu uklјučeni, a neki isklјučeni. Tako će mišićna ćelija imati uklјučene one gene koji su njoj potrebni, a nervna će iste te gene imati isklјučene. Sve ove markere zajedno nazivamo epigenom. Epi na grčkom znači iznad, dakle sam naziv označava nešto iznad genoma. Predstavlјa informaciju dodatu na DNK. Dakle epigenetske modifikacije menjaju ekspresiju gena, nemenjajući sam niz nukleotida. Epigenom je to što omogućava da se isti genetski materijal protumači na različite načine. Kako bismo razumeli uticaj epigenetskih mehanizama na to kako naše ćelije čitaju i tumače genetski materijal, moramo prvo razumeti sam proces ekspresije gena. Ljudske ćelije su eukariotske ćelije (imaju organizovano jedro), tako da se ovaj rad odnosi na eukariotske ćelije. Naš DNK lanac je podelјen na određene jedinice koje nazivamo geni. Svaki gen sadrži instrukcije potrebne za izgradnju molekula koji ima određenu funkciju u ćeliji. U velikom broju slučajeva gen sadrži informaciju za izgradnju niza aminokiselina koji nazivamo polipeptidni lanac. Proteini se mogu sastojati od jednog ili od više polipeptidnih lanaca. Ne sadrže svi geni informacije za sintezu proteina. Neki sadrže informacije za sintezu RNK molekula koji sami vrše određene uloge u ćeliji. Proces u kome se informacije u vidu niza nukleotida prevode u funkcionalni protein nazivamo ekspresija gena.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • humana genetika Nikolina Elez
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Biologija
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU Poljoprivredni fakultet  

Više u Biologija

Više u Seminarski radovi

Komentari