Odlomak

Nasilje nad decom ostavlja višestruke, duboke i dugotrajne posledice na fizičko i mentalno zdravlje deteta, njegov psihosocijalni razvoj i budući život, a u najekstremnijim slučajevima okončava smrtnim ishodom. Porodica, primarna društvena grupa, koja bi detetutrebalo da pruži neophodnu ljubav, sigurnost i osećaj da je u njoj najzaštićenije, ujedno može bitii izvor njegove najintenzivnije ugroženosti.Kroz istoriju možemo zapaziti različite forme iskorišćavanja i zlostavljanja dece, od blažih, fizičkih kazni, do onih najekstremnijih, koje imaju za posledicu smrt deteta. Što dalje zalazimo u istoriju, zapažamo sve niži nivo staranja o detetu, a sve veći broj dece je bilo ubijeno,telesno kažnjeno, napušteno ili seksualno zlostavljano. Tek se u drugoj polovini 20. veka javljajuprvi pokušaji definisanja nasilja nad decom. Savremeni aspekt definisanja ove pojave polazi od potreba, interesa i osobenosti ličnosti deteta

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Sociologija Prof.Slavoljub Misic
  • Školska godina: Prof.Slavoljub Misic
  • Seminarski radovi
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Ekonomski fakultet  

Više u Seminarski radovi

Komentari