Odlomak

Posle vode ugljenik je jedan od najvažniji elemenata za život na Zemlji, jer ulazi u građu svih ćelija živih organizama. Osnovni tok kruženja ugljenika usmeren je iz atmosfere prema producentima (autotrofne biljke) do konzumenata (heterotrofi) pri čemu se aerobnim disanjem veliki deo ugljenika vraća u atmosferu u obliku ugljen-dioksida. Biljke koriste CO2 iz atmosfere za proces fotosinteze, a kroz lanac ishrane dolazi i do svih ostalih organizama. Najveći konzumenti ugljen-dioksida iz atmosfere su šumske zajednice na kopnu, dok su u moru primarni fiksatori ugljen-dioksida autotrofni akvatični organizmi (fitoplankton) koji služi kao izvor hrane zooplanktonu i drugim sitnim životinjama. Razlagači razlažu sve organske materije do ugljen-dioksida i vode, pa imaju presudnu ulogu u kruženju ugljenika. Nagli porast broja stanovnika na Zemlji zahvaljujući tehničko-tehnološkom razvoju, napretkom medicine i farmaceutske industrije doveo je do povećanja emisije zagađujućih materija. Tako je emisija CO2 od 1800-te godine porasla za 28%, uglavnom zahvaljujući sagorevanju fosilnih goriva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita životne sredine

Komentari