Odlomak

Međunarodni monetarni fond (MMF) je središnja institucija međunarodnog monetarnog sistema, tj.sistema međunarodnog plaćanja i međunarodnih valutnih kurseva, koji omogućuje poslovanje različitim zemljama.[1] Osnovan je istovremeno kad i Međunarodna banka za obnovu i razvoj 27. decembra 1945.[2]

U svojoj aktivnosti, dužoj od 50 godina, „Svjetska banka” i MMF značajno su doprinjeli općem napretku u svijetu. Potreba za organizacijom poput MMF-a došlo je poslije velike ekonomske krize 30-ih godina prošlog vijeka. Zbog konstantnog opadanja životnog standarda neke države su težile skoro potpunom eliminisanju upotrebe novca, a druge su prodavale svoju valutu ispod realne cijene na štetu drugih zemalja. Tokom tih godina održava se nekoliko međunarodnih konferencija sa ciljem da se ublaži trenutna, i spriječi buduća, financiska kriza. Stvorila se prijeka potreba za sistemom koji će se baviti monetarnim pitanjima i rješavanju globalnih monetarnih problema.

Krajem Drugog svjetskog rata su kroz savezničke financijske institucije iznesena dva ekonomska plana, koji su tretirali budući svjetski ekonomski poredak. Osnovom ova dva prijedloga donesen je, nakon daljnjih usaglašavanja, zajednički plan budućeg sistema, koji je s malim izmjenama primljen na međunarodnoj monetarnoj konferenciji u Bretton Woodsu, koja je trajala od 01. jula do 22. jula 1944. godine.

Novi je sistem trebao pomoći ostvarivanju veće svjetske zaposlenosti i poticati bolju ekonomsku učinkovitost. Takav način ekonomskog djelovanja odražavao je u biti, modificirani i prilagođen novom vremenu zlatno-devizni standard, kojeg je važna osobina bila držanje međunarodnih monetarnih rezervi u zlatu ili dolaru. Na toj osnovi stvorenih rezervi pokrivala bi se nepovoljna financijska situacija kod zemalja koje su ostvarile neravnotežu bilance plaćanja prema inozemstvu, a ako bi neravnoteža bilance plaćanja duže potrajala, tada bi se mogle koristile i druge vrste rezervi, kao i rezerve Međunarodnog monetarnog fonda.[3]

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Napredne Finansije 2 Prof. Dr. Mehmedalija Hadžović
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Bankarstvo/Finansije
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Internacionalni Univerzitet Travnik   UNIVERZITET U TRAVNIKU - Fakultet menadžmenta i poslovne ekonomije
  • ,

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese