Odlomak

Utvrđivanje i naplata poreza obavljaju se po posebnom postupku koji je regulisan Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreska obaveza utvrđuje se na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog nastanka, osim ako je predviđeno povratno dejstvo pojedinih zakonskih odredbi, a na radnje koje se preduzimaju u poreskom postupku primenjuju se propisi koji su na snazi u vreme njihovog preduzimanja.

Analize poreskih sistema uglavnom započinju isticanjem najvažnijih faktora koji utiču na sistem oporezivanja. Najznačajniji od ovih faktora su svakako procesi globalizacije, harmonizacije, privlačenja stranih investicija i integracije, koji su temeljni pokretači reformi u poreskim sistemima, a kojima i započinje ova disertacija. Sistemi direktnog oporezivanja dohotka i imovine, kontinuirano se menjaju zahvaljujući svojoj fiskalnoj, političkoj, socijalnoj i ekonomskoj ulozi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 34 stranica
  • Finansije javnog sektora -
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Ekonomija
  • Srbija,  Blace,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese