Odlomak

Polazeći od opšteg stava da je politika nauka o vještini upravljanja, pri čemu upravljanje uvijek  teži ka ostvarivanju određenih ciljeva, proizlazi da se politika može shvatiti kao nauka o ciljevima i načelima kao osnovnim izvorima saznanja koja se primjenjuju da bi se ostvarili.

Svaka politika mora da ima defnisan cilj i mora da izabere ona načela po kojima će se raditi da bi se ostvario cilj. Pri tome, postoji korelaciona veza između cilja i načela.

Finansijska politika kao politika finansijske funkcije preduzeća ima svoj cilj i načela kao osnovne izvore saznanja po kojima se radi da bi se ostvario cilj.

Analogno rečenom, finansijska politika ima za cilj postizanje i održavanje finansijske snage preduzcća pomoću utvrđenih načela kojih se pridržava u izvršavanju svojih zadataka.

Finansijska politika je teorijska i praktična disciplina čiju suštinu čini traženje i donošenje odluka o osnovnim ciljevima preduzeća, kao i usmjeravanje preduzeća prema tim ciljevima.

Finansijska politika se mora posmatrati u sklopu integralne poslovne politike preduzeća, jer čini njen dio. U kompleksu globalne poslovne politike preduzeća, finansijska politika pokriva tzv. finansijski aspekt koji se odnosi na osnovne finansijske ciljeve preduzeća. Stoga. finansijska politika čini novčani izraz ukupne poslovne politike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese