Odlomak

Основни смисао прања новца је прикривање правог порекла и власништва над средствима која потичу из криминалних активности (најчешће трговине наркотицима, трговине људима и сл.) и њихово увођење у легалне токове. Дакле, читав процес је усмерен на претварање нелегално стеченог у легални новац.

Прање новца има вишеструке негативне последице на економију, али и друштво. Доводи до дестабилизације финансијског система, губитка поверења у финансијски систем, утиче на промену курса и тражњу валута, узурпирања међународне трговине, смањује инвестиције, доприноси смањењу угледа државе и представља кочницу дугорочног развоја.

Прање новца и тероризам су два различита феномена која на исти начин користе финансијски ситем, и тако, анонимно извршавају финансијске трансакције, у случају прања новца како би се прикрило право порекло новца, а у случају тероизма како би се обезбедила средства за његово финансирање и самим тим терористичко деловање. Сличност између прања нова и финансирања тероризма огледа се у чињеници да су у оба случаја финансијске транскације исте и користе се у криминалне сврхе.

Путем прања новца врши се прикривање правог порекло новца који је стечен криминалним активностима и његово коришћење док се код тероризма путем прања новца стичу новчана средства за његово финансирање и деловање. Дакле, може се закључити да је утицај прања новца на тероризам, његово развијање и финансирање веома снажан и интезиван.

УВОД

Прање новца представља још увек релативно ново и конзервативно питање. Појампрање новца настао је у време прохибиције у Сједињеним Америчким Државама и то у трећој деценији прошлог века. У то време криминалци су новац зарађивали од илегалне производње и кријумчарења алкохолних пића. Наиме, они су ове активности приказивали као зараду која је остварена у ланцу перионица аутомобила или перионица рубља, које су се налазиле у њиховом власништву. Разлог за то је потреба да се новац који је добијен на нелегалан начин легализује (Станковић, 2014).

Одговор на питање шта је прање новца?, углавном се своди на објашњавања која се односе навешто усмерене процесе прикривања његовог незаконитог порекла, и на скретање пажње са стечене имовине чија је набавка или изградња финансирана таквим новцем или је купљена у затеченом стању. Основна карактеристика овог феномена је да имовинска корист (ма у којој форми била) није стечена на легалан начин, дакле, да се до ње дошло вршењем различитих кривичнихдела од стране најсуровијих припадника организованог криминала који делују у организацијама, синдикатима, групама или као појединци.

Прање новца, је занимљива тема управо ради стицања нових приступа у решавању проблема које проузрокује легалним институцијама и привредно политичким субјектима чији је циљ стварање иметка на легалан, поштен начин. Преовладавају мишљења да је права и једина концепција у супростављању криминалу овог типа предузимање акција међународног карактера и примена нових мера међународног, а нарочито кривичног права.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 47 stranica
  • Finansijsko poslovanje Janko Todorov
  • Školska godina: 2021
  • Diplomski/master radovi, Ekonomija
  • Srbija,  Niš,  Visoka poslovna škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Komentari