Odlomak

Спектроскопија је област науке која се путем анализе електромагнетног зрачења
бави проучавањем атома и молекула, процеса у пламеновима, одређивањем температуре
плазме или хемијског састава усијаних гасова.
Спектрални уређаји раздвајају долазеће електромагнетно зрачење по таласним
дужинама, а помоћу детектора се мери интензитет тог зрачења. Пре било какве анализе,
мерни систем мора бити калибрисан и добро подешен како би правилно радио. Уколико се
јаве неправилности у раду система, потребно је пажљиво испитати насталу неправилност
и установити на ком делу мерног система је настала, као и њен узрок.
У овом раду је извршена провера осетљивости канала ICCD камере, која се у
Лабораторији за физичку електронику Департмана за физику Природно – математичког
факултета у Новом Саду користи као детектор зрачења у оптичком систему за
спектроскопију плазме. У току спектроскопских мерења овим системом, уочено је да
канали ICCD камере имају различиту осетљивост, па детектована спектрална расподела
интензитета зрачења знатно одступа од оне коју извор зрачења емитује. Ово представља
проблем при снимању спектара плазме, с обзиром да су снимљени спектри изобличени и
не могу се користити за анализу процеса у плазми и дијагностику плазме. У овом раду је
сниман интензитет једне спектралне линије на различитим каналима CCD чипа камере
како би се утврдио одзив, тј. осетљивост, појединачних канала. Оваква мерења су
извршена у две различите спектралне области како би се испитао утицај спектралне
осетљивости целокупног система на одзив појединачних канала. Осим тога, проверена је и
калибрација система по таласној дужини.
Испитивање осетљивости појединачних канала CCD чипа камере у овом раду је
извршено како би се проверила исправност рада овог детектора и ближе дефинисао
уочени проблем

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Komentari

Click to access the login or register cheese