Odlomak

Убрзан развој науке и технике доноси нови оквир одрастања младих
генерација, што са собом носи и добре и лоше особине. Позитивно је што се
на тај начин побољшавају услови живота, повећава се стандард и независност
човека у односу на природу као и повећање нивоа образованости. Негативне
особине су еколошка криза и криза идентитета личности.
Због тога циљ овог дипломског рада је да се деци на један занимљив,
иновативан, интерактиван и подстицајан начин приближи свет око нас и
начин функционисања физичких закона и природних појава, конкретно у
овом случају закона одржања.
Полазимо од тога да развој високих технологија за собом повлачи и
нов образовни систем.
Образовни систем треба да се базира на начину стицања знања током
целог живота, односно како стварати нова знања на основу постојећег.
Данашње генерације стичу знање путем различитих медија(интернета), али
тако стечено знање је несистематизовано, зато је основни задатак наставника,
односно школе, да ученицима омогући стицање основног интегрисаног знања
и вештина на основу којих ће моћи целог живота да уче,раде и стварају.
Ово значи да наставу физике треба системски организовати у складу са
основним дидактичким принципима везаним за развијање појмова, тако да
размишљање, стварање потпунијег и функционалнијег знања о природним
појавама постане део личности ученика

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Komentari