Odlomak

Po određenim procenama, preko 90% materije u univerzumu nalazi se u stanju
jonizovanog gasa, u kome su atomi disocirani na naelektrisane čestice – elektrone i
jone. Stepen disocijacije u velikoj meri zavisi od temperature gasa i može se opisati
njenom rastućom funkcijom. Na nižim temperaturama, bliskim onima koje poznajemo
na Zemlji, stepen disocijacije je izuzetno mali i materija se retko sreće u jonizovanom
stanju. Ipak, u ekstremnim uslovima koji vladaju u većem delu univerzuma pojava
jonizovanih gasova daleko je češća. Uz ispunjenje odgovarajućih kriterijuma, koji će
biti diskutovani u ovom radu, za jonizovanu materiju se može reći da se nalazi u stanju
plazme. Kako se veliki broj nebeskih tela, kao što su zvezde i magline, sastoji upravo
od plazme, a procesi koji se u njoj odvijaju predstavljaju osnovu za izgradnju težih
elemenata koji ulaze u sastav materije, izučavanje i kvantifikacija njenih osobina
ključni su koraci u razumevanju formiranja univerzuma. Takođe, potencijal plazme za
upotrebu u svrhu dobijanja velikih izvora energije daje praktičnu primenu njenom
izučavanju.
U ovom radu biće izvršeno određivanje elektronske temperature plazme nastale
u stabilisanom luku, na osnovu relativnih intenziteta vodonikovih spektralnih linija. Sa
teorijskog aspekta, biće definisana plazma, njene osnovne karakteristike, pojam
različitih tipova termodinamičke ravnoteže koji u njoj mogu vladati, kao i osnovne
karakteristike linija u spektru plazme. Nakon toga, biće opisana eksperimentalna
procedura, korišćena aparatura i način snimanja spektra. Biće izložen metod Boltzmann
plot koji se koristi za izračunavanje elektronske temperature, kao i proces obrade
spektralnih linija. Na kraju, rezultati obrade eksperimentalnih podataka biće izneti i
prodiskutovani, zajedno sa predlozima za unapređenje preciznosti postupka merenja i
obrade

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Komentari