Odlomak

У бројним свакодневним ситуацијама присуство разлучитих микроорганизама може бити опасно по људе. Стога постоји потреба за методама којима се микроорганизми могу елиминисати или којима се може инхибирати њихова активност. Некада је неопходно уништити све микроорганизме на одређеном предмету, на пример, приликом припреме хируршких инструмената за операцију.
У другим ситуацијама је довољна само елиминација потенцијално опасних микроорганизама. Стерилизација и дезинфекција представљају методе које се користе у контроли броја присутних живих микроорганизама. Подразумевају примену различитих физичких и хемијских агенаса којима се микроорганизми убијају или уклањају

1. ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Дезинфекција представља скуп поступака и радњи у циљу смањења броја микроорганизама у одређеној средини или одређеном предмету. Дезинфекцијом се смањује број и вирулентност узрочника обољења.
Дезинфекционо средство може да делује:
• Бактерицидно, вироцидно, фугицидно-убија узрочнике обољења
• Бактериостатски, виростатски- спречава раст и развој узрочника обољевања али их не убија
Шта све подлеже дезинфекцији:

  1. Кожа здравствених радника и болесника
  2. Одећа и обућа здравствених радника и посетилаца болесницима
  3. Постељно рубље, јастуци, ћебад и душеци
  4. Подови, зидови, намештај, радне површине
  5. Кухиње и кухињски прибор
  6. Оптички инструменти који се не могу стерилисати
  7. Секрети и екскрети
No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Komentari