Odlomak

Вековима је здравље сматрано мање апстрактним стањем, а више средством путем којег људи могу до краја да испуне и испоље његове функционалне капацитете као потенцијале који дозвољавају људима да воде један самосталан, друштвени и економски продуктиван живот. Постоје докази да инвестирање у здравље значајно доприноси развитку економије. Према подацима СЗО, побољшање очекиваног трајања животног века при рођењу за 10%, повећава економски раст за 0.35% годишње. С друге стране, лоше здравље представља велико финансијско оптерећење за заједницу. Око 50% разлике у привредном расту између богатих и сиромашних земаља је због лошег здравља и кратког очекиваног трајања животног века. А ипак, на издатке за здравље се неретко гледа као на краткотрајни трошак, а не као на дугорочно инвестирање, и тек у последње време ти издаци почињу да се препознају као кључни покретач економског раста.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Komentari