Odlomak

Pojam koji vecina ljudi pomisli kada se govori o elektronskom poslovanju jeste e-trgovina.

E-trgovina (Electronic Commerce), zapravo elektronsko poslovanje opisuje proces kupovine,prodaje,transfera ili razmene prozivoda,usluga ili informacija putem racunarskih mreza,ukljucujuci i Internet. Elektronsko poslovanje ili e-poslovanje je sirok pojam. Uz kupovinu i prodaju proizvoda i usluga,e-poslovanje takodje se odnosi i na usluzivanje,saradnju sa poslovnim partnerima i obavljanje elektronskih transakcija sa bankom unutar organizacija.

U zavisnosti od stepena digitalizacije kompanije, e-poslovanje ima razlicite oblike stepena. Stepen digitalizacije se odnosi na obim u kom je trgovina transformisana iz materijalne u digitalnu. Može se odnositi na:

  1. proizvod ili uslugu koja se prodaje
  2. proces u kome se proizvod ili usluga proizvode ili
  3. zastupnika ili posrednika isporuke.

Dakle, proizvod, proces ili posrednik isporuke mogu biti materijalni ili digitalni.

Elektronsko poslovanje je izuzetno moderan, ali i kompleksan pojam koji se može definisati na razlicite nacine. U suštini njime se uvek označava jedan nov način rada i poslovanja privrednih subjekata na mikro i makro nivou zasnovan na savremenoj računarskoj i komunikacionoj tehnologiji, prvenstveno Internetu, Intranetu i odgovarajućoj informacionoj infrastrukturi.

Elektronsko poslovanje (Electronic Business ili E-business) je sirok pojam u odnosu na E-trgovinu koja u osnovi predstavlja skup kupoprodajnih i drugih pratećih delatnosti između više firmi uz korišćenje savremene informacione tehnologije.

Iako E-trgovina ostaje koren elektronskog poslovanja, bitno je zbog navedene razlike uvek precizirati o kom segmentu elektronskog poslovanja se podrazumeva. U savremenom svetu E-biznisa u tom smislu ustalili su se sledeći tipovi i oznake:

1.B2B Business to Business označava elektronsko poslovanje dve ili više organizacije putem Interneta i prateće informacione infrastrukture

2.B2C Business to Consumer označava elektronsko poslovanje između bilo kog korisnika (potrosaca) i organizacije (preduzeća) putem Interneta i prateće informacione infrastrukture.

3.C2C Consumer to Consumer označava poslovnu I komercijalnu elektronsku komunikaciju između privatnih lica putem Interneta i prateće informacione infrastrukture. Razlike među navedenim tipovima poslovanja nisu samo u subjektima poslovanja.

E-trgovina i elektronsko bankarstvo, kao segmenti elektronskog poslovanja, omogućuju svim kompanijama da pronađu nova tržišta i nove potrosace za svoje proizvode i usluge koristeći informatičke prednosti novog milenijuma, čiji su izvori – Personalni računar i Internet. Za potrošače to znači veći izbor usluga, niže cene zbog veće konkurencije, brže transakcije novca, kao i dodatne informacije o traženim proizvodima i uslugama.

Temeljne inovacije u proizvodnji i distribuciji informacija dovode do revolucionarnih promena u savremenom dobu i nastanka nove tehno–ekonomske paradigme bazirane na informaciono–komunikacionim tehnologijama, u kojoj informacija postaje najznačajniji resurs. Tehnološki skelet savremenog informatičkog društva formiran je procesima deregulacije i transformacije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Menadzment Informacionih tehnologija Vesna Makitan
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Menadžment
  • Srbija,  Zrenjanin,  FTN - Industrijsko inženjerstvo i menadžment   Zrenjanin

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese