Odlomak

Дефиниције државе су многобројне, тачније, схватања државе као једне целине се
међусобно разликују једна од других. Почевши од старовековне мисли од друштву, од
схватања софиста, Платона и Аристотела па до данашњег схватања, постоји мноштво
дефиниција државе у правној и политичкој теорији. Ове потешкоће у јединственом
дефинисању државе умногоме потичу од чињенице да се уређења држава разликују једна
од других па самим тим и власт у истим.
Сам појам власти се може дефинисасти као употреба моћи која је правно и
друштвено прихваћена. Oна је једно од три обележја државе и многи је сматрају као
најбитније. Скромно речено, облик државне власти јесте организација у подели вршења
државних функција између судске, законодавне и извршне власти. Она повезује
материјални (територију) и персонали елемет држве.
Предмет рада је појам облика државне власти односно систем државне власти. О
чијем значају, поделама и теоријама биће речено даље у тексту

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Uvod u pravo Ljupka Petrevska
  • Školska godina: 2023
  • Seminarski radovi, Etika, Pravo
  • Srbija,  Velika Plana,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić   UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA - Fakultet za poslovne studije i pravo

Više u Etika

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese