Odlomak

Uvod

 

Kroz temu koju sam odabrala za seminarski rad “Vrste i tumačenje pravnih normi”  nastojala sam objasniti pojam pravne  norme, njene elemente bez kojih ona ne bi mogla biti pravna norma, a to su dispozicija i sankcija, te vrste pravnih normi i načine na koje se vrši tumačenje pravnih normi.

Sam pojam pravne norme je mnogo opširan i složen ali potrudila sam se da rad uradim tako da bi bio shvatljiv i nekom ko se nije susretao sa samim predmetom “prava”, znači sa pojmom pravne norme, te njenim vrstama i tumačenjem.

Kao literaturu sam koristila skriptu Poslovnog prava i internet, i nadam se da sam uspjela objasniti suštinu pravne norme, njene elemente, vrste i načine na koje se pravna norma može tumačiti.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari