Odlomak

Suparničarstvo je procesni institut koji pruža mogućnost da više fizičkih i pravnih lica jednom tužbom tuže ili da budu tuženi. Učešće većeg broja lica u jednoj parnici ne dovodi u pitanje dvostranačku prirodu parnice, jer sva ta lica dijele položaj tužioca ili tuženog kao parnične stranke. Sva lica u ulozi tužioca međusobno dijele položaj tužioca kao stranke, a sva lica u ulozi tuženog dijele položaj tuženog. Za postojanje svojstva jedinstvenog suparničarstva, kao i za postojanje svojstva suparničarstva, nužno je učešće u parnici u svojstvu parnične stranke. Zavisno od stranačke uloge suparničarstvo može biti aktivno, pasivno i obostrano. Suparničarstvo je aktivno kada se u parnici više lica pojavljuje u ulozi tužioca. Pasivno suparničarstvo postoji kada se u ulozi tuženog pojavljuje više lica. 

Pod suparničarima podrazumijevamo više lica koja u jednoj tužbi učestvuju kao tužitelji ili tuženi.To je procesna situacija kada se u istoj stranačkoj ulozi pojavljuje više procesnih subjekata.Zbog množine subjekata suparničarstvo se naziva još I subjektivna kumulacija. Suparničarstvo može biti aktivno, ako više lica učestvuje na strani tužitelja i pasivno, ako više lica učestvuje na strani tuženih. Suparničarstvo može biti:

 • materijalno, 
 • formalno, 
 • obično, 
 • jedinstveno, 
 • nužno, 
 • zakonsko, 
 • prvobitno, 
 • sukcesivno, 
 • eventualno i
 • supsidijarno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

 • 12 stranica
 • GRAĐANSKO PARNIČNO PRAVO Prof. dr. sc. Enes Hasić
 • Školska godina: 2022
 • Seminarski radovi, Pravo
 • Bosna i Hercegovina,  Zenica,  UNIVERZITET U ZENICI - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese