Odlomak

Finansijska sredstva potrebna za investicije se mogu pribaviti na različite načine. Jedan od njih, veoma karakterističan ne samo za našu privredu, posudba je od ovlaštenih institucija, to jest uzimanje zajma.

Kreditni odnosi se uspostavljaju između dužnika i poverioca, a nastaju kada dužnik, pod određenim ugovornim uslovima, od poverioca uzima određenu sumu novca na zajam. Ovu sumu sa pripadajućom kamatom dužnik poveriocu vraća u ugovorenom roku kroz određen broj rata.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Kvantitativni metod - statistika -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Statistika
  • Srbija,  Novi Sad,  Visoka poslovna škola strukovnih studija  

Više u Seminarski radovi

Više u Statistika

Komentari