Odlomak

UVOD

Savremeni uslovi života, porast broja stanovnika, sve veća upotreba ograničenih resursa i brojni ekološki problemi, suočili su nas sa pitanjem održivog razvoja i potrebom da na globalnom nivou delujemo u pravcu očuvanja planete, kako bismo omogućili život budućim generacijama. Nova ekonomija visoko vrednuje ekološke komponente, principe i standarde primenjene u ekonomskoj sferi: kreiranje proizvodnje kao zatvorenog ekonomskog sistema, vrednovanje ekoloških treškova, primena ekoloških principa i poštovanje ekoloških standarda, razvijanje ekološkog menadžmenta, stvaranje „ekološke ekonomije.“

 

 

 
POJAM ODRŽIVOG RAZVOJA

Sam koncept održivog razvoja je relativno nov ali ideje sadržane u njemu možemo pronaći i u prošlosti, još krajem 18. veka engleski ekonomista Maltus je tvrdio da postoji nejednakost između rasta stanoviništva i životnih sredstava. Tokom ovog procesa razumevanje održivog razvoja proširilo se u vidu „magičnog trougla održivog razvoja“ koji je pored ekološke ravnoteže obuhvatao i ekonomsku siguurnost i socijalnu pravednost. Uz zaštitu životne sredine kako na lokalnom tako i na globalnom nivou zajedno su istupali i ekonomski i socijalni ciljevi. Ne postoji jedinstvena i opšte prihvaćena definicija pojma održivog razvoja, ali postoji saglasnost o upotrebi uvođenja
ovog koncepta i svest o razlozima njegovog nastanka. Najčešće navođena definicija održivog razvoja glasi : „ Održivi razvoj jeste razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a da ne dovodi u pitanje sposobnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe.“
Održivi razvoj je dominantna filozofija koju mora poštovati svaki pojedinac ako želimo da zadovoljimo današnje potrebe a da ne ugrozimo sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje. Održivi razvoj je zbirni pojam, ima prioritete, ali nema planove delovanja. Podrazumeva usaglašenu upotrebu resursa, usaglašeno investiranje, usaglašen tehnički razvoj i usaglašene institucionalne promene. Održivi razvoj je održavanje ravnoteže između upotrebe, štednje i obnavljanja svih naših resursa, kao i razumevanje da će i generacije koje dolaze u velikoj meri zavisiti o našem današnjem delovanju. Održivi razvoj mora započeti od svakog pojedinca, promenama naših ličnih vrednosti i nastavlja se prenošenjem tih promena na sve sfere našeg života. Temelji se na razumevanju činjenice da je promena sastavni deo ljudske prirode, omogućuje upravljanja promenom, kako bi stvorili budućnost kakvu želimo, samo usmeravanjem naše energije i duhovitosti prema promenama možemo krenuti u održivi razvoj. Održivi razvoj predstavlja jedno od najatraktivnijih istraživačkih polja u savremenoj nauci, i to kako u okviru prirodnih tako i u okviru društvenih nauka. Sam pojam održivog razvoja je vrlo složen što potvrđuju brojne definicije ovog pojma. Prema izveštaju Svetske komisije za životnu sredinu i razvoj iz 1987. godine, održivi razvoj jeste razvoj koji izlazi u susret potrebama današnjice, a da ne ugrožava sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje vlastite potrebe (United Nations, Report of the world commision of enviroment and development, 1987). Deklaracija o životnoj sredini irazvoju održana u Rio de Žaneiru 1992.godine, proširila je pojam održivog razvoja  ističući osamnaest principa koji se odnose na to da ljudi imaju pravo na zdrav i produktivan život u harmoniji sa prirodom, a da pritom razvoj danas ne sme ugroziti razvoj i potrebe budućih generacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Komentari