Odlomak

Plaćanje poreza je onome ko treba da plati teško, jer mu se umanjuje bilo tekuća ekonomska snaga, kao što je dohodak ili dobit, bilo realna ekonomska snaga – imovina.
Zato u poreskoj materiji važi jedno staro francusko pravilo: ,, ma koliko da je mali porez onome ko ga plaća uvijek je veliki.”
Ili još jedno mišljenje francuskog sociologa iz XVIII veka koje otprilike kaže da upravo onaj ko ima najveću ekonomsku snagu, čini sve da minimizira davanje državi u vidu poreza.”
Legitimno je pravo svakog lica, koje je poreski obveznik , da preduzima sve zakonom dozvoljene radnje, da tu obavezu umanji.
Taj fenomen je poznat i priznat i to je zakonska poreska evazija.
Može se pojaviti u dva oblika kao prihvatljiva i neprihvatljiva.
Prvi oblik, prihvatljiva evazija (izbegavanje poreza) manje više nije sporna. Nju je zakonodavac predvidjeo, čim je tako formulisao zakonsku normu. Ali, ona druga, neprihvatljiva, iako je zakonita, nastaje kao posljedica više činjenica koje se medjusobno suočavaju.
To znači da u poreskim propisima postoje odgovarajuće pravne praznine. Postoji mogućnost da onaj ko treba da primjeni propis malo bolje čita nego onaj koji ga je pisao.
Znači , nezakonita poreska evazija, koja se kod nas vrlo često brka sa korupcijom, praktično je legitimno pravo poreskog obveznika.
Onaj ko plaća vrsne poreske savjetnike i vrhunske stručnjake koji dobro poznaju materiju , koji nisu opterećeni koncipiranjem normi može da zahtijeva od njih da mu pronađu sto bezbolniji lakši i jeftiniji prolaz kroz poreske propise. Razumije se , postoji i evazija poreza koja je nezakonita.
Ali to su prekršajna krivična djela u kojima obveznik ne čini ono što mu zakon nalaže: ne podnosi prijavu, zatim lažno prikazuje podatke… i na tom terenu stvara se prostor za pojavu korupcije.
Prevaljivanje poreza je radnja kojom dolazi do finansijskog oštećenja osobe na koju je prebačen poreski dug u potpunosti ili djelimično sa druge osobe.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Poresko knjigovodstvo Zdravka Petković
  • Školska godina: Zdravka Petković
  • Seminarski radovi
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija  
  • ,

Više u Seminarski radovi

Komentari