Odlomak

Predmet i cilj projekta

Obzirom da u Srbiji , na osnovu zvaničnih objavljenih podataka od strane Saveza Slepih Srbije (SSS), postoji oko 12.000 slepih i slabovidih lica, utvrđeno je da postoji potreba za poboljšanjem njihovog načina života. To poboljšanje se ostvaruje stavljanjem na raspolaganje različitih broja pomagala slepim i slabovidim licima i obukom njihovih pratioca kako bi ispravno koristili uređaje. Za pratioce slepih i slabovidih lica, veoma je važno da vide proizvode. Da li će proizvod biti ocenjen kao važan ili ne za slepe, zavisi od pratioca. Stoga je važna i prezentacija proizvoda.

Kako bi se povećale, održale ili poboljšale funkcionalne mogućnosti osoba sa invaliditetom, koriste se asistivne tehnologije. Asistivne tehnologije i pomagala omogućavaju deci i osobama koje ih koriste, veći stepen nezavisnosti i samostalnosti, bogatiji i aktivniji život. Takođe im omogućavaju pristup sadržajima koji bi im bili potpuno nedostupni ili teško dostupni bez upotrebe pomagala.

Nastankom i eskpanzijom savremenih informacionih tehnologija, nastala je i potreba da se različiti uređaji, mašine i proizvodnja uopšte pojednostavi upotrebom različitih softvera. Sa pojavom računara, koji se sada mogu naći u većini škola, mnogim osobama i deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, znatno je olakšan život. Mogućnost komunikacije na različite načine, dostupnost informacija, razvijanje sopstvene kreativnosti i produktivnosti, edukacija, postali su dostupni mnogim osobama sa smetnjama. Napredak kompjuterske tehnologije doneo je čoveku mogućnost izbora i nadgradnju osnovnog paketa onim programima koji na tržištu postoje, a specifično su rađeni za pomoć u radu iz određenih oblasti.

Touch tehnologija, kao jedna od novijih, jeste tehnologija koja omogućava korišćenje određenog softvera i to na najjednostavniji način putem dodira, omogućavajući korisniku direktnu interakciju sa uređajem. Touch tehnologija, zastupljena je danas u svim vrstama uređaja, pa i u asistivnim tehnologijama.

Računari i prateća oprema različitih proizvođača dostupna je na tržištu Srbije. Različiti distributeri nude mogućnost nabavke i prilagođavanja programa korisniku. Servisi podrške omogućavaju da korisnik može da zahteva potpuno prilagođavanje programa do najsitnijih mogućnosti uz određeni period garancije za proizvod.

Predmet ovog projekta, kao što i sam naziv kaže, jeste otvaranje prve prodavnice sa pomagalima za slepa i slabovida lica u Republici Srbiji. Kompanija Fenix Team, kao realizator projekta, ima zadatak da odgovori na zahteve Orthoaid-a , kao svog klijenta i pronadje najbolje načine za postizanje željenog cilja. Postoje mnoge prodavnice asistivne tehnologije na teritoriji RS, međutim mnoge još uvek raspolažu starijim uređajima i ni jedna nije usko specijalizovana samo za slepa i slabovida lica. Veoma je važno pratiti razvoj novih tehnologija koje zamenjuju stare s’ razlogom i pojednostavljuju njihovo korišćenje. Cilj projekta jeste obezbediti što više ispravnih i novih pomagala na tržištu RS i probuditi svest javnosti o tome koliko je to važno.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese