Odlomak

    Биљна производња која ће дати високе и стабилне приносе захтева примену свих техничких мера укључујући и производњу у заштићеном простору која се масовно примењује у целом свету. Код нас је овакав вид производње у развоју и везан је за мање парцеле. Производњом у заштићеном простору са малим улагањима и на минималним површинама, постижу се рекордни приноси, а производњу је могуће обављати и у зимском периоду. Могућности развоја производње у заштићеном простору су велике, тим пре што су инвестиције у овакву производњу резултат сагледавања тржишта, могућности пласмана и прихода. Пластеници, стакленици и тунели пружају велике могућности у примени иновативних решења којима се постижну знатне уштеде и побољшавају услови за раст и развој култура. У овом семинарском раду приказане су најосновније чињенице везане за значај и примену пластеника, стакленика и тунела у биљној производњи.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Hortikultura /
  • Školska godina: 2023
  • Seminarski radovi, Agronomija
  • Srbija,  Beograd,  Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika  

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Komentari