Odlomak

Sirak, proso i heljda spadaju u grupu prosolikih žita (žita druge grupe). U ovu grupu spadaju sledeća žita: kukuruz, proso, sirak i pirinač. Sve navedene biljke pripadaju familiji Poaceae (Gramineae). U uvodnom delu date su osnovne karakteristike, sličnosti i razlike između pravih i prosolikih žita. Ovde ćemo navesti samo neke karakteristike prosolikih žita:  

1) Prosolika žita klijaju uvek samo sa jednim korenčićem.  

2) Stablo je ispunjeno parenhimom. 

 3) Na stablu kolenca nisu jasno izražena; ona predstavljaju slabo izražena zadebljanja. Broj internodija je veći, a posebno kod kukuruza i sirka (8- 12-20). 

 4) Stablo sadrži šećera, te se ova žita nazivaju još i »šećernim« žitima.  

5) Cvast kod prosolikih žita je metlica, a kod kukuruza metlica i klip. 

 6) U klascima su razvijeni gornji cvetovi, a donji su često reducirani. 

 7) Zrna kod prosolikih žita nemaju ni brazdicu ni bradicu. 

 8) Prosolika žita imaju veće zahteve prema toploti u odnosu na prava žita, stoga su to žita toplijih krajeva. 95 Prosolika žita Gajenje alternativnih njivskih biljaka 96  

9) Prosolika žita imaju manje zahteve prema vlazi za klijanje i nicanje. 

 10) Prosolika žita imaju manji transpiracioni koeficijenat (2-3 puta manje u odnosu na prava žita) i znatno bolje podnose sušu.  

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Komentari