Odlomak

Pretpostavke za primenu regresionog
modela
•Odnos varijabli mora biti linearan
•Podaci su numerički ili ordinalni
•Opservacije su nezavisne (jedna opservacija po jedinici analize)
•Raspodela skorova Y varijable bi trebala da bude normalna za
sve vrednosti X varijable
•Varijabilitet skorova Y varijable bi trebao da bude konstantan za
sve vrednosti X varijableEvaluacija regresionog modela
Tabela analize varijanse.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 27 stranica
  • Statistika -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Agronomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Poljoprivredni fakultet  

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari