Odlomak

Kontrola korova, bolesti i štetočina, je izuzetno važan segment konvencionalnog negovanja
useva u biljnoj proizvodnji, posebno osetljiv u savremenim LISA (Low-input Sustainable
Agriculture) – ekološkim sistemima zemljoradnje (Organic Farming), koji isključuju gotovo u
potpunosti hemijske mere borbe. Smatra se da će budućnost istraživanja i zauzimanje novih
strategija u primeni novih mera u borbi protiv korova i štetočina u praksi biti i dalje vrlo
aktuelno i zasnovano na jasnijem određenju važnih činilaca bez kojih se ne može zamisliti
borba protiv korova, a to su: 1. Prevencija u zatvorenom i otvorenom prostoru; 2. Biološke
mere odbrane; 3.Hemijske mere odbrane. Preventivne mere borbe protiv korova su vrlo
važan činilac u efikasnoj zaštiti od korova u svim sistemima zemljoradnje. Posebno su
značajne u borbi protiv korova posmatrano na duže staze.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese