Odlomak

Ветеринарски надзор над производњом и прометом млека и млечних производа је један од важних задатака ветеринарске службе, јер се хигијенски исправно млеко и млечни производи могу добити само од здравих животиња. Хигијенски исправно млеко не сме, поред патогених бактерија, да садржи ни материје штетне за људско здравље, као што су антибиотици и други лекови који се користе у ветеринарској пракси, затим пестициде, дезинфицијенсе и слично. Контаминација млека овим материјама у већини случајева потиче од животиња, али настаје и из спољне средине. Употреба тих материја углавном спада у делатност ветеринарске службе. Самим тим ветеринарски стручњаци имају најбољи увид у могућности спречавања контаминације млека у промету овим материјама. [1]

Хигијенска исправност и квалитет млека даље зависе од броја и врсте микроорганизама који у млеко доспевају из спољне средине. Сталним надзором над производњом и целокупним поступком са млеком може се контаминација млека микроорганизмима свести на најмању меру. Првенствени задатак ветеринарске службе у том надзору је спречавање контаминације млека и млечних производа патогеним и условно патогеним микроорганизмима који у спољну средину често доспевају од болесних, инфицираних, па и клинички здравих животиња.[1] Хигијенска исправност и квалитет млека имају велики утицај на прераду млека. Слаба одрживост и незадовољавајући квалитет производа од млека често су последица употребе млека музних грла са поремећеном секрецијом млечне жлезде или субклиничким маститисима. Данашња пракса располаже многим методама контроле млека на основу којих се може извршити одабирање млека за поједине видове обраде и прераде млека. Осим тога оваквим методама се може добити увид о спровођењу ветеринарско-санитарних мера на месту производње, чиме се целокупни наџор над производњом млека ставља под боље организовану контролу. Посебан значај имају оне методе на основу којих се добија увид о здравственом стању животиња, чије је млеко пуштено у промет. Најбољи доказ за то су одлуке и прописи појединих земаља у којима се цена млека образује на основу резултата анализе ћелија у млеку које показују да ли млеко потиче из здравог или болесног вимена

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Veterina

Komentari