Odlomak

Familija glavočika (Asteraceae, Compositae) predstavlja najobimniju familiju klase dikotiledonih skrivenosemenica, a ujedno i jedina familija reda Asterales. Obuhvata preko 1500 rodova sa više od 23000 vrsta rasprostranjenih širom sveta. Predstavnici ove familije najčešće naseljavaju umerene oblasti i planinske regione tropa, a nalaze se na otvorenim i često suvljim staništima. Na prostoru Srbije i Crne Gore nalazi se više od 80 rodova sa preko 400 vrsta. Najstariji fosilni ostaci poznati su od oligocena.

Predstavnici ove familije su najčešće zeljaste jednogodišnje ili višegodišnje biljke, mada su poznati i dvogodišnji predstavnici. Pored zeljastih oblika srećemo i polužbunove, žbunove, kaktusolike lijane, drveće i jastučaste oblike. U korenu mnogih vrsta se kao rezervne materije nagomilavaju polisaharidi inulina. U nadzemnim delovima biljke često se akumuliraju poliacetilenske materije, etarska ulja (terpeni), kao i seskviterpenski laktoni. Mnogi predstavnici familije Asteraceae imaju primenu u medicini i farmaciji kao lekovite biljke. Stabla su negranata ili granata, a kod pojedinih rodova u vidu skapusa (bezlisna stabla sa prizemnom lisnom rozetom). Listovi su spiralno, naspramno, ili češće pršljenasto (naizmenično)raspoređeni. Najčešće su prosti, ređe složeni, celi ili deljeni, sa prstastom ili perastom nervaturom, uvek bez zalistaka.

Rating: 1.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Biologija

Više u Fitomedicina

Više u Seminarski radovi

Komentari