Odlomak

Traktori predstavljaju vučno – pogonske mašine za obavljanje radova u ratararstvu, povrtarstvu, stočarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, hortikulturi, melioracijama, industriji, graćevinarstvu, saobraćaju, itd. Prema Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj OECD-u (Organization for Economic Coperation and Development), poljoprivredni trakgor se definiše kao samohodno vozilo sa točkovima, koje ima najmanje dve osovine, ili sa gusenicama, s osnovnom upotrebom u poljoprivredi i šumarstvu, projektovan i izveden tako da može da zadovolji sledeće operacije: · da vuče prikolice, da nosi, vuče ili pokreće poljoprivredna i šumarska oruđa i mašine, a gde je to potrebno, predaje snagu za njihov rad pri čemu je trakgor u pokretu ili miruje. Kompleksnost namene traktora kao pogonske jedinice uslovljava konstrukciono, energetsko, ergonomsko ekološko prilagođavanje uslovima primene, koji su osim raznovrsnosti karakteristični i po svom dinamičkom karakteru (promenljivosti u toku perioda obavljanja radova). To uslovljava primenu mnogobrojnih tehničkih rešenja u podsistemima traktora koji ga afirmišu kao jedno specifično mobilne sredstvo, koje treba da ostvari veoma složenu vezu između čoveka, mašine raznovrsnog biosistema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese