Odlomak

Indeksi predstavljaju relativne brojeve koji se dobijaju upoređivanjem veličina (nivoa) pojava u posmatranom (tekućem, indeksiranom) periodu sa njenom veličinom u baznom periodu. Ako pri tome pokazuju relativne promene samo jedne pojave nazivaju se individualni, a ako prikazuju promene više srodnih pojava nazivaju se grupni (agregatni) indeksi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Statistika prof.Aleksa Macanović
  • Školska godina: prof.Aleksa Macanović
  • Seminarski radovi, Statistika
  • Srbija,  Šabac,  Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šabcu  

Više u Seminarski radovi

Više u Statistika

Komentari