Odlomak

Zvuk je mehanički talas, odnosno poseban oblik mehaničkog kretanja koje opažamo pomoću čula sluha. Naše uho kao zvuk opaža oscilacije čije su frekvencije u granicama 20-20.000 Hz.

Zvuk je mehanička oscilacija čestica nekog elastičnog medijuma koje se kroz njega najčešće prostiru kao talas i koje (uglavnom) čovek čuje . Pod zvukom se podrazumeva i oscilacija izvan napred navedenog frekvencijskog ospega. Zvuk se širi zbog elastične veze između molekula. Zvuk se ne može širiti kroz vakum. Oblast nauke koja se bavi proučavanjem zvuka se naziva akustika. Ona pokriva sve oblasti generisanja, rasprostiranja i percepcije zvuka, bez obzira na prirodu njegovog izvora i prijemnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese