Odlomak

Asfiksija novorođenčeta je stanje u kojem se kod novorođenčeta ne uspostavlja funkcija disanja odmah po rođenju, već se ono izvjesno, kraće ili duže vrijeme nalazi u apneji. Da li će se disanje uopšte uspostaviti i da li će novorođenče ostati u životu zavisi uglavnom od uzroka koji je izazvao asfiksiju, od trajanja njegovog djelovanja i težine i posljedica nastale hipoksije, kao i od preduzetih mjera da se ona savlada. Asfiksija se javlja kao posljedica teških i dugotrajnih porođaja, kada pri prolasku kroz porođajni kanal, usljed dugotrajnog pritiska na pojedine dijelove ovuluma, prije svega na glavicu i pupčanik, dolazi do povreda ploda i oštećenja uteroplacentne cirkulacije. U svim tim slučajevima može da dođe do prijevremenog nadražaja centra za disanje, zbog čega plod pokušava da čini disajne pokrete još dok je u porođajnom kanalu pri čemu u gornje disajne puteve uvuče plodovu vodu sa dijelovima sluzi, grumuljicama sirastog maza i drugim materijalom koji se u plodovoj vodi može naći i na taj način ih djelimično blokira.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 3 stranica
  • Ginekologija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka medicinska škola strukovnih studija 'Milutin Milanković u Beogradu  

Više u Skripte

Komentari