Odlomak

OSNOVNI ELEMENTI BIZNIS PLANA KLIJENATA BANKE

(instrukcije za izradu biznis plana)
Rezime

 • Osnovna ideja (tržišne mogućnosti, očekivani efekti)
 • Potrebna sredstva
 • Ključni faktori za uspeh (prednosti koje ima nosilac projekta)
 • Finansijski indikatori (vrednost, rok, prinos i dr. pokazatelji)
 • Obezbedjenje kredita
 • Menadžment i Vlasnička struktura i klijenta
 • Opšti podacio menadžmentu ( lični podaci, obrazovanje i poslovna biografija )
 • Struktura vlasništva
 • Povezana pravna lica
 • Učešće na tržištu i poslovni profil cele grupacije
 • Međuzavisnost povezanih pravnih lica ( kroz analitiku bilansa koja se odnosi na njihovo međusobno poslovanje
 • Istraživanje tržišta

Tržište:

 • veličina, rast i diversifikovanost tržišta
 • životni ciklus tržišta (kad je nastalo, u kojoj je fazi razvoja i sl.)
 • sezonski karakter/cikličnost ponude i potražnje
 • donja granica isplativosti ulaska na tržište

“Četiri P”:

 • proizvodi (opis, sličnosti, razlike, prednosti najtraženijih proizvoda)
 • cena (prosečna, najniža, najviša, ponuđena od strane najznačajnijih konkurenata)
 • kanali distribucije
 • promocija (način, ulaganja, najvažnije promotivne kampanje konkurenata)

Profit (cena, bruto marža po osnovnim proizvodima, neto marža, učešće glavnih troškova)
Konkurencija
Koncentracija:

 • udeo najveće kompanije
 • udeli tri sledeće kompanije po veličini

Buduća strategija:

 • glavni ciljevi konkurenata i realna mogucnost za njihovo ostvarenje
 • uspešnost dosadašnje strategije glavnih konkurenata
 • očekivane promene strategije

Snaga kupaca:

 • veliki kupci
 • diferenciranost ponude (da li su proizvodi međusobno lako zamenljivi)
 • visina prinosa po proizvodu
 • mogućnost vertikalne integracije proizvođača i kupaca
 • informisanost kupaca
 • Snaga dobavljača
 • veliki dobavljači
 • diferenciranost ponude (da li su proizvodi međusobno lako zamenljivi)
 • Iskorišćenost kapaciteta

Mogućnost ulaska i izlaska sa tržišta:

 • uticaj ekonomije obima na prinos
 • diferencijacija proizvoda
 • visina početnih ulaganja
 • troškovi prelaska kupaca na supstitut
 • značaj položaja proizvođača u velikim distributivnim lancima

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese