Odlomak

Uvod
U pogonskom mostu diferencijalni prenosnik ( u daljem tekstu-diferencijal ) služi za prenošenje
obrtnog momenta na levi i desni pogonski točak pri njihovim međusobno različitim ugaonim
brzinama.Do ove razlike dolazi pri kretanju vozila: u krivini,po neravnom putu i u slučaju
različitih poluprečnika točkova ,do čega može doći pri različitim pritiscima u pneumaticima ili
pri nejednakom istrošenju pneumatika. U svim tim slučajevima do razlike u ugaonim brzinama
dolazi usled toga što točkovi u istom vremenskom perijodu moraju da imaju različite obimne
brzine (jer prelaze različite puteve za isto vreme,odnosno prelaze isti put sa različitim
poluprečnicima kotrljanja).Duferencijali se, osim toga,koriste za razvođenje obrtnih momenata
na dva i više pogonskih mostova.
Točkovi vozila obrću se različitim brzinama,posebno pri skretanju.Diferencijal je dizajniran da
pogoni par točkova sa jednakom silom,dok im istovremeno omogućava da se obrću različitim
brzinama.U vozolima bez diferencijala,kao što su karting vozila,oba pogonska točka se moraju
obrtati istim brzinama,najčešće oko zajedničke osovine,koju pogoni jednostavni motorni
mehanizam.Pri skretanju unutrašnji točak prelazi kraću udljenost od vanjskog točka,što uzrokuje
obrtanje unutrašnjeg točka i/ili vučenje vanjskog točka.Rezultat je otežano i nepredvidivo
kontrolisanje vozila,oštećenje na gumama i cesti i dr.
3
2. PRINCIP RADA DIFERENCIJALA
Princip rada, odnosno način funkcionisanja diferencijala može da se lako shvati na primeru
koturače.
Kretanje vozila u pravcu na ravnom tlu sa istim poluprečnicima točkova može da se predstavi
kao pravolinijsko (translatorno) pomjeranje koturače, sl. 7-140 a čijise centar O,usled dejstva sile
Fo kreće brzinom Vo koja je proporcijonalna broju obrtaja tanjirastog zupčanika

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari