Odlomak

Statistika je nauka koja brojčanim metodama na naučni način istražuje društvene, ekonomske i prirodne pojave. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju u velikom broju ili masi slučajeva, i nazivaju se masovne pojave. Ciljevi statistike su donošenje zaključaka o populaciji na osnovu uzorku, što uključuje i procenu stepena nepouzdanosti ovakvog zaključka idizajniranje procesa i određivanje obima uzorkovanja tako da se na osnovu tih podataka može doneti valjan zaključak o populaciji. Da bi se mogla ispitati zakonitost u ponašanju promenljivih pojava, nužno je da statistika svaku od njih istražuje na velikom broju slučajeva na kojima se one ispoljavaju. Jedan od zadataka statistike je da ukaže na postupke prikupljanja, sređivanja, i prezentacije podataka. Problemima ovog tipa bavi se deskriptivna statistika. Statistička analiza se može završiti u domenu deskriptivne statistike, ili se može preći na probleme statističkog zaključivanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Računarska matematika -
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese