Odlomak

Свакој држави су потребни одговарајући материјални ресурси за задовољавање заједничких потреба, било општих или колективних. Ова средства се могу добити на различите начине и могу се повући из различитих извора. Порези су главни и најважнији извор прихода у скоро свакој земљи. Савремена држава је у суштини пореска држава, која кроз порезе прераспоређује велики део националног дохотка и на основу различитих ефеката опорезивања остварује циљеве фискалне, социјалне, економске и развојне политике. Кроз историју су се мењали начини и облици исказивања пореза, али су се порези увек појављивали. У античко доба порез је био принудно давање, док се у феудализму на порез гледало као на дар или помоћ. Порез је обавеза коју порески обвезници плаћају држави без икакве тренутне накнаде. То је део прихода који заједница одузима на основу свог државног или финансијског суверенитета. Држава то чини како би прикупила средства за подмиривање колективних потреба. Пореска обавеза се не може избећи, јер је плаћање пореза општа обавеза која није заснована на доброј вољи грађана, већ је заснована на законској снази, јер ако порески обвезник не плати порез, извршиће се принудна наплата. . Карактеристика пореза је да плаћање пореза не даје право на било какву директну накнаду лицу које плаћа порез. Истина, порески обвезник користи јавне услуге, јавна добра у општој употреби и друге услове које обезбеђује заједница, али то коришћење уопште не зависи од висине пореза или плаћања пореза.

Карактеристике пореза

Основне карактеристике пореза као најважнијег облика јавних прихода су:

• обавезно давање,

• давање без директне накнаде,

• давање из прихода, ређе од имовине,

• плаћање у готовини.

Пореска обавеза произилази из припадности једној држави, јер порез под одређеним условима плаћају и страни држављани, осим дипломатских представника на основу реципроцитета. Принудно давање је прва карактеристика пореза јер порез уводи држава на основу свог финансијског суверенитета. Према законским прописима, порески обвезници своје обавезе морају испунити у одређеном року. Давање без директне накнаде је још једна карактеристика пореза. Порези представљају давање од прихода, а ређе од имовине. У савременим финансијама наплата пореза се врши у новцу, а само изузетно у натури. У савременој држави, сви порески приходи се спајају у заједнички буџет и користе за задовољавање колективних потреба. Средства прикупљена од појединих врста пореза нису наменска, па савремена држава није у обавези да објашњава пореском обвезнику у које сврхе ће користити порез. Током историјског развоја друштва мењали су се циљеви опорезивања. У различитим друштвено-економским формацијама узимани су различити елементи за објашњење циљева опорезивања и коришћени су различити критеријуми. Дуго се сматрало да је опорезивање један од главних инструмената којима јавне власти обезбеђују своје приходе. Дакле, сврха опорезивања би била обезбеђивање финансијских средстава држави и другим јавним органима за финансирање њихових функција.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • finansijsko pravo dr.Dragan Jerinic
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  Beogradska poslovna škola Visoka škola strukovnih studija  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese