Odlomak

Kada govorimo o menadžmentu razvijenih zemalja možemo da kažemo da se u globalu razlikuju tri osnovna sistema menadžmenta a to su američki, evropski i japanski. Oni imaju kako dosta sličnosti tako i dosta razlike uslovljenih brojnim faktorima. Jedan od najvažnijih faktora su različite nacionalne kulture. Najveći broj teorija menadžmenta stvaran je i razvijan najpre u Americi i Evropi. Zapravo Amerika je zemlja u kojoj je inicijalno nastao najveći broj teorija koje su se prvo prenela u Evropu a potom i u druge zemlje sveta. Međutim odmah u početku se pokazalo da prosto preuzimanje i pokušaj primene nastalih teorija u drugim zemljama bez izmena i prilagođavanja nije dalo očekivane rezultate.

Japanci su u tome bili izuzetak i najuspešniji primer preuzimanja i kreativne primene postojećih, pre svega američkih, teorija i iskustava. Oni su to tako uspešno radili da su ta saznanja toliko unapredili u svom specifičnom okruženju, da su ona delovala kao njihova originalna, sasvim nova. Tako je i nastao specifičan japanski sistem menadžmenta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 18 stranica
  • ORGANIZACIJA PREDUZEĆA -
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Ekonomija, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za poslovno industrijski menadžment  

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari