Odlomak

U okviru predmeta računovodstvo izučava se ekonomska problematika preduzeća, privredne
pojave u preduzeću i utvrđuje vrijednosni odnos između uloženih sredstava u djelatnost
kojom se bavi preduzeće i postignutih rezultata. Poslovanje svakog preduzeća kao i
upravljanje istim predstavlja stalno prilagođavanje promjenljivim uslovima poslovanja.
Poslovne odluke kroz koje se upravljanje preduzećem izražava moraju se zasnivati na
blagovremenim, potpunim i adekvatnim odlukama primjerenim informacijama. Informativnu
podršku upraljanjem preduzeća pruža računovodstvo. Zbog toga se računovostvo najčešće
definiše kao podfunkcija funkcije upravljanja.). Svrha računovodstva je da informiše vlasnike,
povjerioce, zaposlene, poreske organe i ostalu zainteresovanu javnost o finansijskom i
prinosnom položaju preduzeća.
Knjigovodstvo je osnovni dio računovodstva čiji je cilj utvrđivanje imovine i rezultata, a da bi
to ostvarilo mora da skupi, razvrsta i izvještava o poslovnim promjenama u imovini
preduzeća. Postoje dva metoda vođenja knjigovodstva i to prosto knjigovodstvo i dvojno
knjigovodstvo. Prosto knjigovodstvo je nezaokružen sistem u kome se vode evidencije o
pojedinim djelovima imovine (gotovina, roba, dužnici, povjerioci). Dvojno knjigovodstvo je
zaokružen sistem evidencije u koji su uključeni svi djelovi imovine, obaveze i kapital.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Trgovina

Komentari