Odlomak

Stalna sredstva su ona koja imaju vijek upotrebe duži od godinu dana, ona koja su nabavljena za korištenje u poslovanju preduzeća i čija namjena nije ponovna prodaja kupcima. Dugo je bilo uobičajeno da se dugoročna sredstva nazivaju fiksnim sredstvima, ali upotreba ovog termina nestaje, jer riječ fiksna podrazumjeva da ona vječno traju. Ne postoji minimum vijeka trajanja da bi se sredstvo identifikovalo kao stalno. Najčešći kriterijum je da se sredstvo može koristiti u periodu dužem od godinu dana . U ovu katrgoriju je uključena oprema koja se koristi samo u ekstremnim periodima i u slučaju nužde, na primjer električni generator. Sredstva koja se ne koriste stalno u poslovanju ne treba da budu uključena u ovu kategoriju, na primjer zemljište koje se drži iz špekulativnih razloga ili zgrade koje se više ne koriste za rad. Ova sredstva treba da budu klasifikovana kao dugoročna ulaganja, a ne da budu u kategoriji postrojenja, nekretnina i opreme. Ako neko sredstvo se drži radi prodaje kupcima onda ono treba da se vodi kao zaliha, a ne kao postrojenje i oprema bez obzira na njegovu trajnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese