Odlomak

Tržište kapitala predstavlja prostor na kome se suceljavaju ponuda i tražnja za kapitalom. Kapital predstavljaju sve hartije od vrednosti sa rokom dospeca dužim od godinu dana. Postoji primarno i sekundarno tržište kapitala. Tržište kapitala inkorporira u sebi sledeca tri tržišta: kreditno- investiciono tržište; hipotekarno tržište i tržište vrednosnih papira dugorocnog karaktera. Izvori kapitala u okviru jedne nacionalne ekonomije su: novcana štednja, transformacija u kapital (zajmovni kapital i akcijski kapital). Kupac i prodavac kapitala dogovaraju se o predmetu i uslovima kupoprodaje.Najbitniji uslov svake kupoprodaje kapitala jeste njegova cena.

Kao ucesnici na tržištu kapitala se najcešce pojavljuju: investitori kapitala, preduzetnici kapitala, posrednici u formi banaka i drugih bankarskih organizacija specijalizovanih finansijskih isntitucija kao berzi i država. Sa aspekta tržišnog odnosa, ucesnici na tržištu kapitala se mogu svrstati u neposredne ucesnike i posredne ucesnike.

Posrednici na tržištu kapitala su najmalobrojniji, a najvažniji ucesnici na tržištu kapitala. Mogu se svrstati u sledece grupe: banke i druge finansijske organizacije, investicioni fondovi i berze kao specijalizovane funkcije. Banke koriste tržište kapitala za obavljanje tzv.preradivacke funkcije novcanih sredstava. Ulogu banaka na tržištu kapitala možemo pratiti kroz njihovu aktivnost na primarnom i na sekundarnom tržištu kapitala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • : MEĐUNARODNE FINANSIJE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE *
  • Školska godina: 2020
  • Seminarski radovi, Ekonomija
  • Srbija,  Kraljevo,  Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese