Odlomak

Poslovanje preduzeća se ranije zasnivalo na kreiranju ponude koja je apsorbovala tražnju. Međutim, sa vremenom je došlo do raznih promjena na tržištu koje su se odrazile i na način poslovanja preduzeća sa aspekta prodaje proizvoda.

Ulazak novih preduzeća na tržište je dovelo do povećanja ponude uz nepromijenjenu tražnju. Konkurencija, koja predstavlja obilježje savremenog tržišta, je dovela potrošača u drugačiji položaj u odnosu na onaj koji je imao ranije. Potrošač se sada posmatra kao poslovni partner preduzeća i svako preduzeće nastoji da pridobije njegovu lojalnost.

Poslovanje svakog savremenog preduzeća se ne može odvijati bez postojanja potrošača. Svako preduzeće se osniva sa ciljem ostvarenja profita, a jedini način njegovog ostvarenja jeste taj, da se potrošaču ponudi onakav proizvod koji će odgovarati njegovim potrebama i željama. Ako posmatramo potrošača kao individu, možemo zaključiti da se svaki potrošač različito ponaša, da ima različite potrebe i različite motive za kupovinu nekog proizvoda.

Preduzeće mora znati ko kupuje, šta kupuje, zbog čega kupuje, kako donosi odluku o kupovini, kad kupuje, gdje kupuje i koliko često kupuje. Svaki potrošač ima više potreba koje nastoji da zadovolji, rangira ih i prioritet daje onim potrebama koje smatra da su najbitnije. 

Potrošač je ključna osnova marketinga, jer je za definisanje dobrih marketing planova od velike važnosti istraživanje potrošača, njihovih potreba, motiva, životnih stilova. Poznavanje navedenog je važno za donošenje odgovarajućih odluka o marketing miksu.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese