Odlomak

Finansijski rezultat za bilo koji period utvrđuje se upoređenjem rashoda i prihoda. Da bi finansijski rezultat bio realan,potrebno je da se na kontima rashoda i prihoda tog perioda obuhvate samo oni rashodi i prihodi koji se na njega odnose,i to bez obzira kada se vrši isplata ili naplata.

To je zaista i slučaj s većinom rashoda i prihoda.Tako, naprimjer, utrošeni materijal evidentira se pod datumom izdatnice, tj. u mjesecu kad je uzet iz skladišta; prihodi od prodaje evidentiraju se pod datumom fakture, tj. u mjesecu kada je roba isporučena, amortizacija se redovito evidentira svakog mjeseca, a tako i plaće.To znači da se najveći dio prihoda i troškove knjigovodstveno obuhvata u mjesecu na koji se odnose,bez obzira kada su izvršene isplate i naplate.

Međutim,neke strane usluge koje su dosada knjižene neposredno na teret troškova, mogu se odnositi na više obračunskih perioda. Tako, naprimjer, kirija se može plaćati unazad ili unaprijed za više mjeseci.Isto tako, neki prihodi mogu se odnositi na više perioda.Tako, naprimjer, kamatu za date kredite, kiriju i sl. preduzeće može naplaćivati za više obračunskih perioda.

Ako bismo i te rashode, odnosno prihode knjižili ne obazirajući se na koji se period odnose, finansijski rezultati za pojedine mjesece, tromjesečja i godine ne bi bili tačni.Tako, naprimjer plaćena kirija u januaru, a ne i proizvode izrađene u drugim mjesecima te godine.Knjigovodstvo bi iskazalo u januaru veće troškove nego što su bili.Zbog toga je potrebno da se i takvi, odnosno prihodi pravilno rasporede na pojedine obračunske periode.Da bi se to postiglo, knjigovodstvo se služi kontima vremenskih razgraničenja, preko kojih prihode i rashode na pojedine mjesece ili tromjesečje, ovisno o tome da li je rezultat mjesečno ili tromjesečno.

Troškovi se moraju razgraničiti prije prijenosa na konta proizvodnje,tj.prije obračuna proizvodnje,a prihodi prije formiranja rezultata.

Svrha vremenskog razgraničenja rashoda i prihoda je da se utvrde rashodi i prihodi obračunskog perioda i na taj način sastavi realan bilans uspjeha.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Komentari