Odlomak

Globalni Pozicioni Sistem (Global Positioning System – GPS) predstavlja sistem za određivanje pozicije objekata u realnom vremenu. GPS je razvijen od strane Ministarstva odbrane SAD i primenjuje se od 1973. godine. Određivanje pozicije objekata je postalo dostupno širokom krugu korisnika 1993. godine otvaranjem GPS sistema NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranging), koji obezbeđuje komercijalnu primenu[1].

Globalni Pozicioni Sistem (Global Positioning System – GPS) predstavlja sistem za određivanje pozicije objekata u realnom vremenu. GPS je razvijen od strane Ministarstva odbrane SAD i primenjuje se od 1973. godine. Određivanje pozicije objekata je postalo dostupno širokom krugu korisnika 1993. godine otvaranjem GPS sistema NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing And Ranging), koji obezbeđuje komercijalnu primenu1.

U svetu je GPS našao veliku primenu u različitim oblastima. GPS je prvo počeo da se koristi za potrebe NASA, zatim u vojnom vazduhoplovstvu i svim vidovima saobraćaja. Danas GPS ima veliku primenu u geodeziji, rudarstvu, građevinarstvu, industrijskim kompleksima, odnosno, svuda gde je potrebno snimanje pozicije stabilnih ili mobilnih objekata. Poslednjih desetak godina je ekspanzija sistema, koji se zasnivaju na primeni GPS tehnologije. GPS sistemi se primenjuju u svim vidovima saobraćaja za pozicioniranje i praćenje saobraćajnih i transportnih sredstava, pretovarne mehanizacije i logističkih jedinica (palete, konteneri, i dr.)

Možemo posmatrati razvoj ideje GPS-a iz dve perspektive. Jedna se odnosi na samo funkcionisanje, sa sve tehničkim detaljima i izazovima, kao i sa njenom prvobitnom namenom.

Dalje su se ideje samo množile i raspaljivale maštu gledalaca, ali i pronalazača, tako da se istinski razvila potreba za takvim uređajem. Nakon primene u vojne svrhe, ceo sistem se probio u civilnu sferu prvenstveno u automobilima. Ovakav razvoj događaja je logičan iz više uglova: glavni razlozi su dimenzije uređaja, potrošnja struje i antena. Kod automobila uvek ima mesta da se tako nešto postavi, ima i dovoljno struje i pogodnih lokacija za prijemnu antenu. Drugi razlog leži u činjenici da vam takav uređaj najčešće i treba u kolima, jer ćete njima najlakše i zalutati, pogotovu u zemlji gde nema pristojnih putokaza na putevima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Telekomunikacije

Komentari

Click to access the login or register cheese